Kolejne substancje czynne bez odnowienia

W ciągu ostatnich lat prowadzone są prace na poziomie europejskim mające na celu tzw. ponowną ocenę substancji czynnych. Analizowane są zebrane wyniki badań oraz doświadczeń prowadzonych w celu określenia wpływ danej substancji na szeroko pojęte środowisko i życie, oraz zdrowie ludzi. W przypadku stwierdzenia znaczących zagrożeń wynikających z aplikacji środków ochrony roślin zawierających substancję czynną podjęta zostaje decyzja o nieodnowieniu substancji czynnej.

Co znaczy nieodnowienie substancji czynnej?

Komisja Europejska na podstawie rekomendacji przygotowuje rozporządzenie, w którym określa, czy dana substancja została odnowiona lub nie. W praktyce decyduje, czy środki ochrony roślin zawierające ją w swoim składzie samodzielnie lub w mieszaninie dalej będą mógłby być stosowane na obszarze Uni Europejskiej. Co ważne, decyzja ta dotyczy jedynie krajów UE, inne kraje niebędące jej członkami mogą swobodnie wykorzystywać taką substancję do ochrony upraw przed agrofagami.

W przypadku nieodnowienia substancji czynnej Komisja Europejska wskazuje kilka ważnych dat, które dotyczą producentów, dystrybutorów oraz rolników. Określają one ostateczny termin sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin z tą substancją czynną:

 • datę związaną z wprowadzaniem do obrotu przez producentów do tzw. dystrybucji
 • datę wskazującą ostateczny termin sprzedaży i dystrybuowania — odsprzedaż przed podmiot niebędący producentem środka
 • ostateczny termin, stosowania, unieszkodliwiania

Z jakich substancji czynnych rolnicy nie będą mogli skorzystać po 2024 roku?

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin od kilku lat są sukcesywnie informowani o wycofywaniu ważnych i kluczowych substancji czynnych będących ważnym elementem programów ochrony upraw. Należy przypomnieć o wycofaniu ze sprzedaży produktów zawierających takie substancje jak chloropiryfos, prochloraz, bromoksynil, propikonazo, tiachlopryd. Lista środków jest naprawdę długa i znacznie utrudnia skuteczną ochroną upraw.

Nie mniej ulega ona ciągle wydłużeniu, ponieważ w 2024 roku rolnicy będą mogli ostatni raz skorzystać z takich substancji czynnych jak:

Bentiawalikarb (fungicydy)

 • wprowadzanie do obrotu do 13 czerwca 2024 r.
 • sprzedaż i dystrybucja do 13 listopada 2024 r.
 • stosowanie do 13 grudnia 2024 r.

S-metolachlor (herbicydy):

 • wprowadzanie do obrotu do 23 kwietnia 2024 r.
 • sprzedaż i dystrybucja do 23 czerwca 2024 r.
 • stosowanie do 23 lipca 2024 r.

Metiram (fungicydy)

 • wprowadzanie do obrotu do 28 maja 2024 r. 
 • sprzedaż i dystrybucja do 30 września 2024 r.
 • stosowanie do 28 listopada 2024 r.

Triflusulfuron-metyl (herbicydy)

 • wprowadzanie do obrotu do 20 lutego 2024 r.
 • sprzedaż i dystrybucja do 30 czerwca 2024 r.
 • stosowanie do 20 sierpnia 2024 r.

Klofentezyna/chlofentezyna (akarycydy)

 • wprowadzanie do obrotu do 11 maja 2024 r. 
 • sprzedaż i dystrybucja do 31 sierpnia 2024 r.
 • stosowanie do 11 listopada 2024 r.

Dimoksystrobina (fungicydy)

 • wprowadzanie do obrotu do 31 stycznia 2024 r.
 • sprzedaż i dystrybucja do 31 maja 2024 r.
 • stosowanie do 31 lipca 2024 r.

Abamektyna (insektycydy) - znaczne ograniczenie stosowania. Produkty będą mogły być aplikowane tylko w szklarniach trwałych od zgodnie z poniższymi datami:

 • wprowadzanie do obrotu do 1 lipca 2023 r. 
 • sprzedaż i dystrybucja do 1 listopada 2023 r.
 • stosowanie do 1 kwietnia 2024 r.

Ipkonazol (zaprawy)

 • wprowadzanie do obrotu do 31 sierpnia 2023 r.
 • sprzedaż i dystrybucja do 30 listopada 2023 r.
 • stosowanie do 29 lutego 2024 r.

Oksamyl (insektycydy)

 • wprowadzanie do obrotu do 1 sierpnia 2023 r. 
 • sprzedaż i dystrybucja do 15 września 2023 r.
 • stosowanie do 1 listopada 2023 r.

Benfluralina (herbicydy)

 • wprowadzanie do obrotu do 12 sierpnia 2023 r.
 • sprzedaż i dystrybucja do 30 kwietnia 2024 r.
 • stosowanie do 12 maja 2024 r.

W nawiasie została podana nazwa grupy środków ochrony roślin, w których skład wchodzi substancja czynna.

Biorąc pod uwagę uprawy polowe największe "straty" spowoduje wycofanie s-metolachlor, triflusulfuron-metyl oraz dimoksystrobny.

Internetowy sklep dla rolnika firmy Osadkowski na bieżąco aktualizuje swoją ofertę, co pozwala na maksymalne wykorzystanie zarejestrowanych środków ochrony roślin do tworzenia programów ochrony upraw.